Jalur Menjemput Cinta (sumber dakwah kreatif)

Jalur Menjemput Cinta 
1. Luruskan Niat
2. Pantaskan diri, tetapkan dan perjelas
3. Sampaikan maksud kepada orang tua
4. Taaruf / perkenalan
5. Musyawarah dan istikhoroh
6. Khitbah
7. akad dan walimah0 Komentar