Rumah Zakat Batam Zakat Kita Bahagiakan Sesama

Rumah Zakat Batam 

Zakat Kita Bahagiakan Sesama


(Q.S Ali-Imran :180)

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Keluarkanlah Zakat, karena harta kita ada hak milik orang lain

Di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka, keluarkanlah hak orang lain itu dan jangan menahannya. Jika kita menahannya, Allah akan mengambilnya dengan caraNya sendiri.

Sedekah Wajib adalah Zakat

Zakat sering disebut juga sebagai sedekah wajib, maksudnya setiap orang yang sudah berkecukupan diwajibkan mensedekahkan sebagian hartanya kepada orang yang hidupnya kekurangan.

Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzaariyaat ayat 19, 

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian."

Selain untuk mensucikan harta, zakat juga dimaksudkan untu mensucikan jiwa kaum hartawan agar bersih dari sifat-sifat bakhil, kikir dan egoistis.

Zakat itu memuliakan dan membahagiakan

Melalui zakat, Islam berupaya mewujudkan kesetaraan dan pemerataan distribusi ekonomi dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan memberdayakan si miskin secara ekonomi sehingga hidupnya bisa mandiri. Maka, harusnya zakat itu memuliakan dan membahagiakan.

Tiga Komponen Zakat

Allah telah menciptakan skema yang indah dalam ibadah ini melalui tiga komponen. Zakat memiliki fungsi perantara sosial yang pelaksanaannya dimulai dari MUZZAKI (wajib zakat), dikelola oleh AMIL dan diperuntukkan bagi MUSTAHIK.

Jika ketiga komponen ini memainkan peranannya dengan baik, maka zakat dapat memberdayakan mustahik sehingga sebuah negara akan lebih sejahtera dan bahagia.

Transfer Zakat :

Mandiri 132000 481 974 5

BNI Syariah 155 555 5589

Untuk kemudahan Sobat berzakat, 

klik saja www.sharinghappiness.org

‪#‎SaatnyaZakat‬ ‪#‎SharingHappiness‬ ‪#‎Zakat‬ ‪#‎Infaq‬ ‪#‎Sedekah‬ ‪#‎DonasiOnline‬ ‪#‎Sharing‬ ‪#‎Berbagi‬

0 Komentar